Partner van netwerk Digitale Landwirtschaft

Wij zijn nu ook netwerkpartner van” Digitale Landwirtschaft“. Het Netwerk is een samenwerking van digitaliseerders in de landbouw die naast het goede voorbeeld alle wetenschap en visies willen delen.  Wat normaal tussen agrarische bedrijven in verenigingen en conferenties besproken wordt, dient ook de eindgebruiker te bereiken – naar u allen zoals agrariër, adviseur, dierenarts etc.…