Een stal met toekomst. DIGISTALL.

DIGISTALL leidt tot een optimalisatie van de hele produktieketen binnen een moderne pluimveehouderij tussen pluimveehouder, leverancier en afnemer.

Daardoor wordt een significante kwaliteitsverbetering mogelijk. Door de verwerking van relevante staldata wordt een hogere gezondheidsgraad van de dieren bereikt, er worden minder medikamenten ingezet, minder verlies geleden en daarmee een betere productie van hoogwaardige levensmiddelen gegarandeerd. Duurzaamheid en stabielere inkomsten worden hiermee mogelijk. Arbeidsprocessen verlopen eenvoudiger en sneller.

Met DIGISTALL blijft de pluimveehouder eigenaar van zijn eigen data en beslist zelf met wie hij welke informatie wil delen. Deze verzamelde data zullen achteraf helpen analyses en prognoses door te rekenen, ondersteund door digitale intelligentie.

null
null

De intelligente stalkaart

Digistall vervangt in zijn geheel de tot nu toe met de hand geschreven papieren stalkaart.

Door de eenvoudige en snelle invoer van digitale data, levert Digistall de pluimveehouder niet alleen een grote tijdsbesparing…..

Leverbaar in twee uitvoeringen:

» vast ingebouwd tablet per stal

of

» basisstation met mobiele tablets voor meerdere stallen

null
null

De pluimveehouder voordeel brengen.

Vereenvoudiging van steeds meer dokumenten en data, tijdwinst, advies optimeren, kosten reduceren, data benutten en in wetenschap omzetten, problemen erkennen, analyses gebruiken en marktpositie verbeteren.

De pluimveehouder beslist zelf over zijn data, over verder gebruik en hoe hij de data in zijn voordeel benut.

De toekomst zeker stellen.

null
null

Ten aanzien van de dieren

Real Time inzicht in de stal:  Direct overzicht van voerproces en waterverbruik, legprestaties, gezondheid, gedrag in de stal, entingsintervallen etc., vergelijkingsanalyses (voer, voerprogramma’s, kuikens, klimaatprogramma’s etc.)
null
null

Documentatie/ Herinneringsfunctie

Direct zicht op mestdata, data van vorige verlopen zijn steeds binnen handbereik, herinneringsfuncties (bijv. entingen, reiniging van waterleidingen etc.) zijn direkt zichtbaar en individueel te configureren.
null
null

Voergegevens

Real Time zicht op grondstoffen, voerkwaliteit, voerverbruik, analyse receptwijzigingen en uitwerking hiervan op productie, aanbevelingen ten aanzien van productwisseling, vermarkten van bijprodukten etc. Planning, bestelprocedures en leveringen worden effectiever.
null
null

Dierenarts

Steeds inzicht op behandelingsresultaten, geschiedenis, sektieberichten, resistentie-overzicht, snelle toegang tot slachtberichten, digitale leveringsbewijzen, gedetailleerd overzicht van stalbeeld etc. Advies op afstand is mogelijk, beter vergelijk van reacties op entingen en therapieën.
null
null

Controle door overheden

IKB/QS-relevante documentatie, sneller zicht op en beoordeling van de te leveren data, eenduidige leesbaarheid van data door digitalisering.
null
null

Meldingen

Eenvoudige en stipte overdracht van data naar bijv. HI-Tier, QS-systeem waardoor transparantie voor de markt geboden wordt.

Overdracht van stipte Voedselketeninformatie (VKI) en uitval-/rondeberichten aan de slachterij, inzicht in het groeiproces, waardoor een betere planning voor de slacht mogelijk is, eenvoudigere bepaling van specifieke gewichtsklassen, kwaliteitsvragen (medicijngebruik etc.) en beheersing.

null
null

Dataopslag

De data zijn altijd in de stal aanwezig, de dataopslag gebeurt ter plekke, geen ongecontroleerd gebruik van data!
Funktioneert ook bij minimale internetverbinding.
null
null

Uitbreiding

Compatibel voor diverse uitbreidingen, individueel naar behoefte en wens van klant realiseerbaar.
null
null

Mobiel te gebruiken

In de stal, thuis en onderweg!
DIGISTALL is tevens ook mobiel als app op een smartphone te gebruiken. Ten alle tijden en overal inzicht in alle data. De data kunnen ook bewerkt, verzonden en gedeeld worden, bijv. met de dierenarts, het slachthuis of de overheid.

De app is gekoppeld aan de licentie en werkt in combinatie met de digitale stalkaart.

Hoe wilt u middels digitalisering de arbeidsdag van een pluimveehouder verbeteren?

DIGISTALL realiseert een volledige vervanging van de huidige handgeschreven papieren stalkaart. Door de eenvoudige en snelle invoer van digitale data levert Digistall de pluimveehouder veel tijdsbesparing op. De verplichte documentatie hoeft slechts één maal ingevoerd te worden en is dan op ieder scherm te zien. Alle relevante managementen productiedata zijn op ieder moment beschikbaar en ondersteunen de pluimveehouder gedurende de ronde.

Welke betekenis zullen data volgens u in de toekomst hebben?

Data stellen de productie zeker en data garanderen kwaliteit en diergezondheid op beslissende wijze. Door de precieze vastlegging van vele stalparameters wordt het mogelijk zeer gericht het produktieverloop te sturen en effectief op afwijkingen te kunnen reageren. Verder zal het door digitalisering mogelijk zijn de complete productieketen transparent te maken en daarmee een nog betere afstemming op de voor- en naschakels mogelijk te maken.

Waarom moeten de pluimveehouders volgens u zich verheugen op de digitale vooruitgang?

Door efficient opgebouwde data verkrijgt de pluimveehouder een groot aantal nieuwe mogelijkheden.
Meer kennis, effectieve vergelijkingsmogelijkheden, beter advies en tijdsbesparing zijn slechts enkele van de positieve veranderingen. Pluimveehouders hebben vandaag de dag de unieke kans mede vorm te geven aan de digitalisering, data in hun voordeel te ontwikkelen en te gebruiken.

Bron: “Vragen aan Neonlogic over Digistall“, digitale-landwirtschaft.com

Gebruiker

Er kunnen meerdere gebruikerniveaus met verschillende toegangen ingesteld worden. Deze niveaus, accounts genaamd, worden op betreffende gebruiker ( eigenaar, medewerker, dierenarts, overheid) aangepast.

Snel overzicht

Het hoofdmenu toont direkt een overzicht van alle kerndata ten aanzien van voerverbruik, water, klimaat, uitval etc.

Eenvoudige bediening

De invoer en het uitlezen van alle data gebeurt alleen via het touchscherm van ieder tablet. Er is geen bijzondere kennis nodig, de bediening is eenvoudig te leren daar de modules in vele gevallen zelfverklarend zijn.

Documentatie

Eenvoudige en precieze overdracht van data, zicht op meldingen en berichten etc., kwaliteitsvragen (medicijnge- en verbruik etc.) en beheersing.